Organisatie

Directeur/Bestuur

Zakelijk adviseur

Ton van de Langkruis
Leonard de Weerd
Dorine Manson

Raad van Toezicht 

Wilhelm-Roy Potijk (interim voorzitter)
Nadjezda Schokker
Somajeh Ghaeminia
Mayura Subhedar
Lucie Kuijpers
Pieter Stroop van Renen

Team Granate

Twan Vet | Eindredactie & Programmering
Eva Metselaar | Redactie
Meron Taye | Redactie
Luna Wicks | Projectmedewerker PODS
Social Amsterdam | PR & Social Media beheer

Carol Cheung | Productie
Hans Kim | Merchandise

Michiel Veldman | Techniek
Khashayar Aria Kheirabadi | Administratie

Governance Code Cultuur (GCC)

Granate past de Governance Code Cultuur toe. Het besturingsmodel wordt eens in de vier jaar geëvalueerd. Het bestuur is verantwoordelijk voor de organisatie. De Raad van Toezicht en het bestuur overleggen elke 3 maanden. Het concept-jaarverslag wordt vooraf besproken met de Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht stelt rechtspositie en bezoldiging van het bestuur vast. Bestuur en Raad van Toezicht ontvangen geen vergoeding voor hun bestuurstaak. De Raad van Toezicht waarborgt de deskundigheid in het bestuur. In 2016 zijn alle leden van de Raad van Toezicht voor een periode van vier jaar herbenoemd.

Het beloningsbeleid

De leden van de raad van toezicht ontvangen alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten.

Code Culturele Diversiteit

Granate is divers in haar kern (Raad van Toezicht, bestuur/directeur, samenstelling team, vrijwilligers en stagiaires). De doelgroep waar Granate zich voor inzet is divers en de doelgroep waaruit het publiek voor de activiteiten van Granate vandaan komt is ook zeer divers.

BLIJF OP DE HOOGTE!

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze activiteiten.

Uw aanmelding voor onze nieuwsbrief is bevestigd!