Comité van Aanbeveling

Zij geven Granate een gezicht

Het Comité van Aanbeveling van Granate bestaat uit een groep vooraanstaande personen uit de wereld van de kunst, cultuur, media en educatie die Granate een warm hart toedraagt. Wij vinden het een eer dat de volgende leden de uitstraling van onze stichting helpen vergroten en met hun kennis, ervaring en betrokkenheid de missie van Granate willen ondersteunen.

 • Annick van Beukering
  Annick van Beukering

  Opgegroeid met aandacht voor de mooie dingen die het leven biedt, studeerde ik kunstgeschiedenis in Leiden. Hier ontdekte ik dat er meer is, veel meer, dan Rembrandt en Van Gogh en startte mijn ontdekkingstocht.
  Na enkele omzwervingen woon ik inmiddels met mijn gezin in Arnhem en vormt de beeldende kunst in al haar verscheidenheid de inspiratie voor mijn werk. Film kent al jaren mijn belangstelling en mijn ontmoeting met Nafiss een aantal jaren geleden, bracht me dichter bij de poezie. Wie haar kent, weet dat je dan verslingerd raakt…

  “Mensen die met zoveel passie de film en poezie onder het voetlicht brengen, kan je niet anders dan bewonderen..”

 • Carmelita Serkei
  Carmelita Serkei

  Sinds 1986 zijn media en cultuur mijn werkterrein. Beginnend met een professionele benadering van de preventieve discriminatiebestrijding, naar culturele diversiteit en inclusiviteit in media en cultuur. Ik ben een ervaren trainer, coach en manager op het terrein van interculturaliteit en emancipatieprocessen.
  Talentontwikkeling is een belangrijke drijfveer en doelstelling in mijn werkzaamheden. Ook van fondswerving heb ik verstand. Nu ben ik onder andere coach/adviseur bij het Fonds voor Cultuurparticipatie. ​

  “Stichting Granate koppelt professionaliteit aan passie en liefde voor de kunsten en komt zo tot hoogwaardige nieuwe en verrassende producties. Overtuigend is ook de vasthoudendheid en het doorzettingsvermogen om bij te dragen aan culturele diversiteit in de Nederlandse film en literatuur.”

 • Chris Keulemans
  Chris Keulemans

  Is een Amsterdamse schrijver en jounalist. Hij schrijft boeken en artikelen over kunst, oorlog, vluchtelingen en steden. Sinds 2014 is hij chroniqeur van Amsterdam Noord.
  Hij is oprichter van boekhandel/literair platform Perdu; directeur van De Balie, centrum voor cultuur en politiek in Amsterdam; oprichter van cultureel centrum de Tolhuistuin in Amsterdam Noord.

  “Stichting Granate vind ik mooi omdat ze presenteren wat de allergewoonste zaak van de wereld zou moeten zijn: kunstenaars uit alle windstreken die hun inspiratie overal vandaan halen, thuis zijn waar ze wonen en de hele wereld zien als hun theater.”

 • Dr Henk Looijesteijn
  Dr Henk Looijesteijn

  Studeerde geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam, promoveerde aan het Europees Universitair Instituut te Florence en is als Honorary Fellow verbonden aan het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis te Amsterdam. Hij is gespecialiseerd in de geschiedenis van Nederland in de Gouden Eeuw. Hij is de auteur van Hofjes als paleizen. Stichters, bouwers en bewoners in de 17e en 18e eeuw (Den Haag 2014) en Bevorderaars van het goede. Een kleine bestuursgeschiedenis van het Nederlandse hofje (Den Haag 2016).

  “Nederland is in de Gouden Eeuw diepgaand beïnvloed door mensen en ideeën die van buiten de grenzen kwamen: Joost van den Vondel, de prins der dichters, was bijvoorbeeld een geloofsvluchteling uit Keulen. Stichting Granate beijvert zich voor een hernieuwde kruisbestuiving van Nederlandse en niet-Nederlandse cultuur, want een cultuur die zich afsluit voor invloeden van buiten is een dode cultuur.”

 • Eefje Blankevoort
  Eefje Blankevoort

  Schrijft artikelen en boeken, maakt (multimedia) documentaires en is tevens een van de oprichters van journalistiek Productiebureau Prospektor. Ze publiceerde de boeken Stiekem kan hier alles, over Iran, De Vluchtelingenjackpot en Dream City. Eefje regisseerde onder andere films Niemand vertelt mij wat ik moet geloven (IKON), Nieuw (NCRV Dokument Junior) en jeugdprogramma Jong geleerd, oud gedaan (VPRO). Op dit moment werkt zij o.a. aan de documentaire Breng de Joden thuis (IKON) en het interactieve transmedia projecct De Asielzoekmachine.​

  “Vanuit alle hoeken van de wereld zijn vele geweldige kunstenaars, filmmakers, dichters en schrijvers in Nederland neergestreken. Maar we zien en horen ze helaas zelden. Stichting Granate biedt ze een podium en ontsluit hun verhalen. Verhalen die onze blik verbreden, kennis verdiepen en culturele leven verrijken.”

 • Erna Staal
  Erna Staal

  Erna Staal is directeur van de leukste bibliotheek van Nederland (Chocoladefabriek Gouda) en bestuursvoorzitter van de Stichting CPNB. Ze beweegt zich al drie decennia in de wereld van boeken en beeldende kunst. Begonnen als conservator bij het Letterkundig Museum, daarna redacteur, hoofdredacteur, uitgever AtlasContact, vervolgens zakelijk directeur Museum Beelden aan Zee en sinds 2016 met heel veel plezier terug naar de boeken. Ze vindt een leven zonder kunst en literatuur (poëzie) ronduit onleefbaar. En ook vindt ze dat het belang van bibliotheken niet te overschatten is.

  “Ik ontmoette Nafiss Nia rond 2004 en was direct onder de indruk van haar vitaliteit en verbeeldingskracht. Wat zij met Granate heeft neergezet, verdient alle lof. Granate is een juweel van een voorbeeld dat inclusiviteit niet bij denken ophoudt. Je gaat het ‘gewoon’ organiseren!”

 • Guity Mohebbi
  Guity Mohebbi

  Is politicoloog, publicist en public speaker. Ze is expert op het gebied van diversiteit & inclusief leiderschap. Ze zet deze onderwerpen via trainingen, workshops, lezingen en presentaties bij diverse organisaties, zoals bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, op de kaart. Ze geeft gastcolleges aan Hogeschool Amsterdam en is bestuurder bij onder meer Rode Kruis en Radio Zamaneh. In 2013 ontving ze de Zami-award voor ‘Vrouwelijk leiderschap’.​

   “Voor mij is kunst en cultuur de adem van een democratische en vrije samenleving die door de Stichting Granate gekoesterd wordt en aan de toekomst wordt ingeblazen en doorgegeven. Een reis in de tijd, een verbinding tussen het verleden, het heden met een boodschap voor de toekomst. Het verbeeldt werelden die we wellicht (nog) niet kennen of gedachten die nog niet eerder gedacht waren. Wat een verrijking!”

 • Ilias Mahtab
  Ilias Mahtab

  ​Is ambassadeur zelfbeschikking, moderator, oprichter en bestuurslid bij Stichting KEIHAN en werkzaam bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Hij is afgestudeerd aan Universtiteit Leiden, master Internationaal Recht.

  “Onze manier van denken, praten, werken en leven is aan het veranderen. Onze samenleving is aan het veranderen, een warme, kleurrijke wind waait door onze wijken en onze theaters en musea mogen zich niet verschuilen achter hun grote muren. Stichting Granate breekt muren, bouwt podia en zoekt naar kracht waar anderen verschillen zien.”

 • Jana Beranová
  Jana Beranová

  Jana Beranová is een Tsjechisch-Nederlandse dichter en vertaler. Van haar hand verschenen zeven bundels, een roman en vertalingen, waaronder poëzie van de Tsjechische dichter Miroslav Holub.  Voor haar inspanningen voor de Tsjechische literatuur kreeg Jana in 2005 van de Tsjechische staat een hoge onderscheiding. Zij is tevens docent poëzie aan de Amsterdamse schrijversvakschool. Van 2009-2010 was zij Stadsdichter van Rotterdam. Ook is Beranová politiek actief binnen de schrijversorganisatie International PEN, die zich inzet voor vervolgde schrijvers.

  “De missie van Granate steun ik al jaren. Omdat Granate onderzoekt en verbindt. Granate verbindt culturen en disciplines.”

 • Maarten van der Werf
  Maarten van der Werf

  ​Is historicus, vertaler (E-N) en redacteur. Hij vertaalde onder meer de autobiografie Ontheemd van Edward Said en Golden Years van Ali Eskanderian en was eindredacteur van de (web)tijdschriften Eutopia Magazine en ExPonto.

  “De evenementen van Stichting Granate zijn tegelijkertijd kwalitatief hoogstaand en prettig toegankelijk. Ze bieden een gevarieerde en veelvormige mix van gedichten, verhalen en film in een ontspannen omgeving, voorgedragen, verteld, geproduceerd, georganiseerd en gepresenteerd door mensen van velerlei culturele achtergrond.
  Een baken van inclusiviteit in een klimaat dat daar vijandig tegenover staat.”

 • Myrle Tjoeng
  Myrle Tjoeng

  Mijn leven lang werkte ik al in de culturele sector. Eerst 16 jaar bij de NCRV-radio voor culturele programma’s. Vervolgens 23 jaar bij De Rode Hoed als projectleider van concertseries voor jonge getalenteerde musici, cultuurprogramma’s en als organisator van onder meer symposia over maatschappelijke onderwerpen, series met (internationale) denkers en de eerst vijf edities van De week van de poëzie. Ook ben ik nauw verbonden geweest met de VSB Poëzieprijs.
  Als kleine zelfstandige doe ik nu projecten waar mijn hart bij ligt, voornamelijk op het gebied van poëzie, nog immer de grondtoon van mijn activiteiten.

  “Alles wat ik heb gedaan en doe komt samen in de veelzijdigheid van Stichting Granate.”

 • Natalie Beckers
  Natalie Beckers

  Natalie Beckers beweegt zich op het snijvlak van kunst & cultuur en mens & maatschappij. Een
  verbinder met een open blik, nieuwsgierig, op zoek naar achtergronden en (nieuwe) vergezichten.
  Wat haar drijft is de kracht van kunst en cultuur als aanjager van verandering, toenadering en een
  meer open en begripvolle samenleving. Dit doet zij als adjunct-directeur bij Podium Mozaïek, als
  voorzitter van Operatie Periscoop en in het verleden onder meer bij Stichting Young in Prison.

  “Wat ik zo bijzonder vind aan Stichting Granate is dat zij op hun eigen, enorm gastvrije, manier
  prachtige events neerzetten waar ze een grote groep hartelijke, betrokken en diverse mensen bij
  elkaar brengen en waar je vandaan komt met een rijk gevoel dat nog lang blijft hangen.”