Introductie

Introductie

Granate geeft het onzichtbare een gezicht

Stichting Granate is in oktober 2012 opgericht door dichter, filmmaker en cultureel ondernemer Nafiss Nia, en heeft als doel het creëren van kansen voor professionele biculturele dichters en filmmakers, met name voormalig vluchtelingen, en het bevorderen van meer culturele diversiteit en inclusiviteit in de Nederlandse film en poëzie.

Ooit begonnen als een onzichtbare pit, is Granate sinds 2012 uitgegroeid tot een bloeiende boom die stevig wortel heeft geschoten in het culturele leven van Amsterdam. Met haar evenementen creëert zij een podium voor een pool van kleurrijke stijlen, genres en stromingen op het gebied van film en poëzie. Sinds 2012 heeft Granate 35 evenementen georganiseerd, waar aandacht voor korte film en poëzie van vooral onzichtbaar bicultureel talent centraal stond. Tot nu toe hebben 591 dichters, schrijvers, filmmakers en andere performers bij Granate een podium gekregen, waarvan meer dan de helft met een niet-Nederlandse achtergrond.

Granate doorbreekt de muren van de bestaande hokjes waarbinnen mensen leven. En de diversiteit waar we naar streven komt niet alleen tot uiting bij de keuze van de deelnemers en het publiek dat op onze activiteiten afkomt, ook de medewerkers zijn divers: zij zijn van verschillende achtergronden, geaardheid, steden en zelfs afkomstig uit verschillende stadsdelen van Amsterdam. Dat is de kracht van Stichting Granate.

De naam Granate verwijst naar de Granaatappel, een prachtige vrucht vol van onzichtbare pitten, die met de juiste zorg en aandacht kunnen uitgroeien tot een bloeiende boom. De granaatappel staat symbool voor diversiteit en eenheid van het leven.

Doelstellingen

Granate stelt zich ten doel om:

  • een platform te bieden aan debuterende en gevorderde dichters en filmmakers door middel van het organiseren van evenementen, initiëren en uitvoeren van activiteiten, waar zij hun werk kunnen uitdragen om zo een groter publiek te bereiken;
  • subsidies en sponsoring te regelen om de projecten op het gebied van film en poëzie financieel te kunnen ondersteunen en de realisatie daarvan mogelijk te maken;
  • een etalage te zijn voor de ongekende onzichtbare biculturele professionals;
  • de kansen van kunstenaars te vergroten door toegankelijke en betaalbare workshops, masterclasses en een-op-een begeleiding te verzorgen.

Vrijstelling

Stichting Granate is door de Belastingdienst aangewezen als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI). Dit houdt in dat uw giften aan Granate zijn vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Uw gehele gift komt daarom ten goede aan (de projecten van) Stichting Granate.

Jaarverslagen

2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013