Introductie

Introductie

Granate geeft het onzichtbare een gezicht

Stichting Granate is in oktober 2012 opgericht door dichter, filmmaker en cultureel ondernemer Nafiss Nia, en heeft als doel het zichtbaar maken van het werk van biculturele makers, met name de woordkunstenaars, en het bevorderen van meer culturele diversiteit en inclusiviteit in de Nederlandse kunst en cultuur in het algemeen en de Nederlandse letteren in het bijzonder.

De naam Granate verwijst naar de Granaatappel, een prachtige vrucht vol van onzichtbare pitten, die met de juiste zorg en aandacht kunnen uitgroeien tot een bloeiende boom. De granaatappel staat symbool voor diversiteit en eenheid van het leven.

Granate team is altijd in de weer met verschillende initiatieven. Zo creëert en produceert ze projecten die op het podium, op papier, in de openbare ruimte of online plaatsvinden. En altijd in samenwerking met andere podia en culturele instellingen.

Ga naar onze projecten voor uitgebreide informatie.

Doelstellingen

Granate stelt zich ten doel om:

  • een platform te bieden aan debuterende en gevorderde dichters en filmmakers door middel van het organiseren van evenementen, initiëren en uitvoeren van activiteiten, waar zij hun werk kunnen uitdragen om zo een groter publiek te bereiken;
  • subsidies en sponsoring te regelen om de projecten op het gebied van film en poëzie financieel te kunnen ondersteunen en de realisatie daarvan mogelijk te maken;
  • een etalage te zijn voor de ongekende onzichtbare biculturele professionals;
  • de kansen van kunstenaars te vergroten door toegankelijke en betaalbare workshops, masterclasses en een-op-een begeleiding te verzorgen.

Vrijstelling

Stichting Granate is door de Belastingdienst aangewezen als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI). Dit houdt in dat uw giften aan Granate zijn vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Uw gehele gift komt daarom ten goede aan (de projecten van) Stichting Granate.
ANBI Standaardformulier Granate. 

Jaarverslagen

2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013