Organisatie

Organisatie

Directeur/
Artistiek leider

Zakelijk leider

Nafiss Nia
Leonard de Weerd

Raad van Toezicht 

Hans Heesen (voorzitter)
Nadjezda Schokker
Kari-Anne Fygi
Wilhelm-Roy Potijk

Team Granate

Charlotte de Raad  |  Eindredactie & Programmering
Carol Cheung  | Productie
Fio de Lange  |  Redactie & Productie
Luna Wicks  |  Projectmedewerker Poëzie op de stoep
Noëmi Vilchez | Producer Yalda event

Farshad Aria  |  Camera/regie/edit
Yasin Sakarya
  |  Website beheer
Hans Kim  |  Merchandise
Michiel Veldman  |  Techniek
Khashayar Aria Kheirabadi  |  Administratie

Governance Code Cultuur (GCC)

Granate past de Governance Code Cultuur toe. Het besturingsmodel wordt eens in de vier jaar geëvalueerd. Het bestuur is verantwoordelijk voor de organisatie. De Raad van Toezicht en het bestuur overleggen elke 3 maanden. Het concept-jaarverslag wordt vooraf besproken met de Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht stelt rechtspositie en bezoldiging van het bestuur vast. Bestuur en Raad van Toezicht ontvangen geen vergoeding voor hun bestuurstaak. De Raad van Toezicht waarborgt de deskundigheid in het bestuur. In 2016 zijn alle leden van de Raad van Toezicht voor een periode van vier jaar herbenoemd.

Het beloningsbeleid

De leden van de raad van toezicht ontvangen alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten.

Code Culturele Diversiteit

Granate is divers in haar kern (Raad van Toezicht, bestuur/directeur, samenstelling team, vrijwilligers en stagiaires). De doelgroep waar Granate zich voor inzet is divers en de doelgroep waaruit het publiek voor de activiteiten van Granate vandaan komt is ook zeer divers.