Organisatie

Directeur/
Hoofdprogrammeur

Adviseurs

Leonard de Weerd
Nicolien Luttels
Dorine Manson

Raad van Toezicht 

Hans Heesen (voorzitter)
Nadjezda Schokker
Kari-Anne Fygi
Wilhelm-Roy Potijk

Productie

Janniek Sinnige (coördinator)
Michiel Veldman (techniek)

Administratie

Khashayar Aria Kheirabadi

Marketing & Publiciteit 

Nafiss Nia
Hans Kim (Merchandise)
Soukaina Lazaar (stage)

Grafisch vormgever

Website Beheer

Governance Code Cultuur (GCC)

Granate past de Governance code cultuur toe. Het besturingsmodel wordt eens in de vier jaar geëvalueerd. Het bestuur is verantwoordelijk voor de organisatie. De Raad van toezicht en het bestuur overleggen elke 3 maanden. Het concept-jaarverslag wordt vooraf besproken met de Raad van Toezicht.

De Raad van toezicht stelt rechtspositie en bezoldiging van het bestuur vast. Bestuur en Raad van toezicht ontvangen geen vergoeding voor hun bestuurstaak. De Raad van toezicht waarborgt de deskundigheid in het bestuur. In 2016 zijn alle leden van de Raad van toezicht voor een periode van vier jaar herbenoemd.

Het belongingsbeleid:

De leden van de raad van toezicht ontvangen alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten.

Code Culturele Diversiteit

Granate is divers in haar kern (Raad van toezicht, bestuur/directeur, samenstelling team, vrijwilligers en stagiaires). De doelgroep waar Granate zich voor inzet is divers en de doelgroep waaruit het publiek voor de activiteiten van Granate vandaan komt is ook zeer divers.