Gelukkig 2019

Gelukkig 2019

Als je jezelf doelen stelt gaat het wel eens mis. Ik kom daar zo op terug. Want het afgelopen jaar hebben we heel veel ambitieuze doelen wel bereikt, en daar wil ik eerst even bij stilstaan.

Granate heeft als belangrijkste doel om zich in te zetten voor en kansen te bieden aan onzichtbare talenten met een biculturele achtergrond. Amsterdam is divers en kleurrijk en Granate is bij uitstek representatief voor deze diversiteit. Granate doorbreekt de muren van de bestaande hokjes waarbinnen mensen leven. En de diversiteit waar we naar streven komt niet alleen tot uiting bij de keuze van de deelnemers en het publiek dat op onze activiteiten afkomt, ook de medewerkers zijn net zo divers als de Amsterdamse bevolking: zij zijn van verschillende achtergronden, geaardheid en zelfs afkomstig uit verschillende stadsdelen. Dat is de kracht van Stichting Granate.

Om ons doel te bereiken programmeren wij ieder jaar weer unieke en diverse programma’s die bijdragen aan de veelzijdigheid van het cultuuraanbod in de stad. En daar zijn we ook dit jaar weer bijzonder goed in geslaagd. Alle evenementen van 2018 (Reading Gilgamesh, Vrijheidsmaaltijd en Yalda) waren uitverkocht, lieten het publiek nieuwe dingen ontdekken, sleepten hen mee en lieten hen zichzelf weer terugvinden. Het waren evenementen die mensen bijbleven, aan het denken zetten en enthousiasmeerden.

Maar we hebben ons niet alleen via onze eigen programma’s ingezet om ons doel te bereiken. Vanwege onze kennis en ervaring met het programmeren van cultureel diverse voorstellingen werden we in 2018 gevraagd om als gastprogrammeur op te treden bij het Drents Museum in Assen, de Voorkamer in Utrecht en het Wintertuinfestival in Nijmegen. Want de diversiteit waar we voor staan moet natuurlijk niet beperkt blijven tot alleen de eigen evenementen van Granate.

En last but not least: PODS! Oftewel Poëzie Op De Stoep. In 2018 hebben we bij wijze van pilot vier gedichten gekalligrafeerd op de stoepen van Amsterdam West. Gedichten die mensen doen stilstaan, laten glimlachen of de gedachten prikkelen. Uit alle enthousiaste reacties blijkt dat dit concept aanslaat bij het Amsterdamse publiek. In 2019 en 2020 gaan we PODS daarom uitbouwen tot twee poëzieroutes door Amsterdam. Wordt absoluut vervolgd!

Welk doel hebben we dan niet bereikt? Granate wil meer en Granate wil verder: we willen onze eigen inkomstenstroom verbreden en stabiliseren (zodat we minder afhankelijk zijn van subsidies en meer mooie projecten kunnen realiseren en) en we willen ons publieksbereik verbreden en vergroten (zodat we nog meer mensen kunnen bereiken, ook mensen voor wie diversiteit niet vanzelfsprekend is). We hebben veel tijd gestoken in het maken van een ontwikkelplan, waarin we goed onderbouwd hebben aangegeven welke middelen (zoals bijvoorbeeld trainingen) we willen inzetten om ons op die punten te ontwikkelen en welke resultaten we daarmee willen bereiken. We hadden (en hebben nog steeds) veel vertrouwen in ons plan, maar op 3 december hoorden we tot onze grote teleurstelling dat onze aanvraag voor financiële ondersteuning was afgewezen. Dit was een enorme domper voor alle medewerkers van Granate.

Toch hebben we al onze kracht verzameld, de schouders eronder gezet en hard gewerkt om met een succesvol en uitverkocht Yalda het jaar op een bijzondere manier af te sluiten. Want Granate gaat altijd door. We weten dat bij het nastreven van ambitieuze doelen ook hoort dat je af en toe verliest. En u zult Granate inmiddels goed genoeg kennen om te weten dat we ons daar niet door uit het lood laten slaan (nou ja, soms heel eventjes dan). Met de erkenning die we alom krijgen voor alle mooie dingen die we maken, met de creativiteit die ons kenmerkt en met de flexibiliteit en het pragmatisme waarmee we het onverwachte tegemoet treden, ben ik ervan overtuigd dat ook 2019 weer een heel mooi jaar gaat worden!

Ik wens u een jaar waarin al uw dromen uitkomen!

Leonard de Weerd

Gelukkig 2019

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze activiteiten.

Uw aanmelding voor onze nieuwsbrief is bevestigd!

Maya Reus